Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği Resmi Web Sitesi

Hakkımızda

İzmir Özelinde LGBT Hareketine Dair Bir Giriş

2001 yılında internet üzerinden örgütlenerek bir araya gelen bir grup eşcinselin kurduğu İzmir Eşcinsel Kültür Grubu, Nazilerin pembe üçgen işaretleri ile etiketlediği ve öldürdüğü on binlerce eşcinselin bu damgasını, bir özgürlük ve mücadele ikonuna dönüştürerek, örgütlenmesine “Pembe Üçgen İzmir” adı ile devam etmiştir. 2004 yılında fikir ayrılıkları ve sabit bir yerinin olmaması nedeniyle dağılan topluluk 2006 yılında STGM’nin finanse ettiği LGBT Platformu girişiminde Kaos GL İzmir ismi ile yer almıştır. Ankara’da 1994 yılından beri faal olan Kaos GL dergisinin çevresinde örgütlenmeye işaret eden ve aslında bu örgütün bir şubesi olmayan Kaos GL İzmir tüzel kişilik almak istemesi ve bağışların bir mekan tutmaya yettiği bir zamanda “Siyah Pembe Üçgen İzmir” ismini almıştır. Bu isim ile hem köklerine işaret ederken hem de eklediği “siyah” sözcüğü ile politik bir göndermenin dışında siyah üçgen takılarak öldürülen sistemin dışladığı tüm kadınları da feminist bir perspektifle politikasına dahil etmiştir. 20 Şubat 2009 tarihinden bu yana resmi kayıtlı bir dernek olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Derneğin Vizyonu
İnsanların cinsel yönelimleri, cinsiyet kimlikleri ya da cinsel kimlik ifadeleri nedeniyle ayrımcılığa ve nefret suçlarına maruz kalmadığı ve eşit birey olarak muamele gördüğü toplumsal bir yaşamın inşası için çalışır.

Derneğin Misyonu
* Ayrımcılık ve Nefret Suçları karşıtı yasaların ulusal ve uluslararası hukuk sisteminde yer bulması
* Kişilerin cinsel kimlikleri nedeniyle sosyal, ekonomik ve kültürel haklar açısından ötekileştirilmesinin son bulması ve bu kişilerin haklarının kazanılması, korunması ve devamlılığının sağlanması ve toplumda adil bir konuma gelmesi
* Toplumda cinsel kimliklerin kendini ifade biçimlerinin ve görünürlüklerinin artması ve cinsel kimlik alanındaki çeşitliliğin desteklenmesi
için her türlü savunuculuk, kampanya, araştırma, farkındalık, eğitim ve lobi çalışmaları yürütür.

Devletlerden, hükümetlerden, siyasi partilerden ve diğer iktidar odaklarından bağımsız olan Siyah Pembe Üçgen, demokrasi, insan hakları ve temel özgürlüklere saygının birbiriyle ilişkili olduğuna ve birbirini güçlendirdiğine inanır.

LGBT bireylerin insan hakları ve temel özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesinde sivil toplumun önemli bir rol oynadığına dikkati çekerek, öncelikle LGBT bireylerin insan hakları alanında çalışan örgütler arasında ve insan hakları hareketinin diğer bileşenlerine yönelik olarak, Siyah Pembe Üçgen, üyelerinin faaliyetlerini görünür kılmayı, üyelerinin LGBT bireylerin insan hakları ve temel özgürlükler alanında yaptıkları faaliyetlere katma değer yaratmayı, üyelerinin kendi arasında ve diğer hak temelli çalışan sivil toplum kuruluşları arasında karşılıklı anlayış ve deneyim paylaşımını artırarak dayanışma ve işbirliği olanaklarını geliştirmeyi güçlendirmeyi çalışma ilkesi olarak benimser.

Çalışmalarında insan haklarının evrensel değerlerini yaygınlaştırmaya çalışır. Bu değerlere bağlı olarak Siyah Pembe Üçgen, faaliyetlerinin uygulanması ve sonuçlarından tüm üyelerini haberdar eder; üyeleri arasında rol ve sorumluluk paylaşımını bütün faaliyetlerinde esas alır ve faaliyetlerinin tümünü üyelerinin katılımına ve kullanımına açar. Eşitlikçidir, şiddetsizdir, şeffaflık ilkesini benimser, hak temelli yaklaşımı esas alır, hiyerarşi karşıtıdır, katılımcılığı teşvik eder ve dayanışmacıdır

Ofis Çalışanlarımız

Çalışma Alanlarımız

Eğitim Hayatı ve Pedagojik Çalışmalar

Neighborhood is completely responsive. And when we say responsive, we mean it won’t only work on mobile devices; it’ll look damn good!

Daha Fazla >

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları

Neighborhood is completely responsive. And when we say responsive, we mean it won’t only work on mobile devices; it’ll look damn good!

Daha Fazla >

Örgütsel Bellek ve Sözlü Tarih Çalışmaları

Neighborhood is completely responsive. And when we say responsive, we mean it won’t only work on mobile devices; it’ll look damn good!

Daha Fazla >

Kültür-Sanat Çalışmaları ve Akademik Araştırmalar

Neighborhood is completely responsive. And when we say responsive, we mean it won’t only work on mobile devices; it’ll look damn good!

Daha Fazla >

Medya İzleme

Neighborhood is completely responsive. And when we say responsive, we mean it won’t only work on mobile devices; it’ll look damn good!

Daha Fazla>

İnsan Hakları İhlallerinin İzlenmesi

Quickly & easily create beautiful pages. Choose any combination of 40 elements to create unique pages that do your content justice.

Daha Fazla >

Ağ Oluşturma

Neighborhood includes pro Font Deck support. Or you can choose from 600+ Google Web fonts & control the colour, size & line height.

Daha Fazla >

Kapasite Geliştirme

Neighborhood comes with 3 sliders. The ever popular Revolution Slider, Woo Slider and our own innovative and stunning Swift Slider.

Daha Fazla >

UA-13196460