Haberler

İzmir İleri Yaş Sempozyumundaydık

2. Uluslararası 11. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, Ege Geriatri Derneği, Türk Tabipleri Birliği İzmir Tabip Odası, İzmir Büyükşehir Belediyesi, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın katkılarıyla 21-22 Mart 2018’de İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sempozyumda Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği’nden Berkant Çağlar Türkiye’de LGBT Yaşlılığı alanındaki çalışmalarını sundu. Sempozyumun bu seneki teması olan ‘Sosyal Dışlanma ve Yaşlılık’ gündemi, ‘Sağlıkta Dışlanma’, ‘Mekan, Algı ve Dışlanma’, ‘Sosyal Dışlanma ile...   Devamını Oku

Belediye Çalışanlarına Yönelik Kapasite Geliştirme Eğitimleri Tamamlandı

Konak Belediyesinin çeşitli birimlerine yönelik toplumsal cinsiyet ve cinsel kimlik ayrımcılığına karşı farkındalık ve kapasite geliştirme eğitimleri 1’er günlük eğitimler şeklinde 12-13-19-20- 26 Aralık 2017 ile 16-17 ve 24 Ocak tarihlerinde gerçekleştirildi. Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği ile Konak Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün organizasyonuyla verilen toplumsal cinsiyet ve cinsel kimlik ayrımcılığına karşı farkındalık ve kapasite eğitimleri kapsamında toplumsal cinsiyete ilişkin temel bilgiler ve cinsiyetçilik karşıtı politikaların uygulanmasına yönelik...   Devamını Oku

Yerel Düzeyde Savunuculuk Atölyesi Düzenlendi

Şişli Belediyesinin Sağlık İşleri Müdürü Ali Hayati Akaslan ve yine belediyenin halk sağlığı merkezi sorumlusu İrfan Yılmazın konuşmacı olarak katıldığı atölye 28 Aralık Perşembe günü Konak Kent Konseyi salonunda gerçekleştirildi. Yereldeki sivil toplum örgütleri ve belediye birimleri arasındaki diyalogu arttırmayı ve bilgi seviyesini eşitlemeyi amaçlayan yerel düzeyde savunuculuk atölyeleri kapsamında sağlık hakkına erişim üzerine fikir ve deneyim paylaşımında bulunuldu. Sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile Konak Kent Konseyi ve Konak Belediyesinin...   Devamını Oku

Mülteci LBGTİ’ler ve Sivil Toplum Örgütleri Toplantısı Yapıldı

İlk ayağı bir bulgulama toplantısı olarak 15 Ekim tarihinde mülteci vatandaşlarla gerçekleştirilen çalışmanın ikinci ayağında 13 Aralık tarihinde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İzmir ofisinden yetkililer ve mülteciler/sığınmacılar alanında çalışan sivil toplum örgütleriyle bir araya gelindi. İki oturumdan oluşan toplantının ilk kısmında BMMYK İzmir ofisinden Gülin Yahya Türkiye’de mültecilerin genel durumundan bahsederek özelde LGBTİ mülteciler için nasıl mekanizmalar işletildiğinden bahsetti. Sonrasında Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nden Ayşenur Sarı ve...   Devamını Oku

Schneider Electric’in Düzenlediği Çeşitlilik Günü Kapsamında Eğitim Verdik

Schneider Electric çalışanlarının 24 Kasım Cuma günü kendi arasında düzenlediği çeşitlilik günü kapsamında Siyah Pembe Üçgen’den Erdem Gürsu LGBTİ kavramlar ve doğru bilinen yanlışlar hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Sunuma başlarken özel sektör çalışanlarının çeşitli konular hakkında kendi farkındalıklarının oldukça önemli olduğunu vurgulayan Erdem Gürsu, bu çalışmaların diğer şirketler için de artmasının her koşulda şirketler ve çalışanlar için yararlı olacağının altını çizdi. Yaklaşık 40 kişinin katıldığı atölyenin ilk kısmında toplumsal cinsiyet...   Devamını Oku

sweden SIYAHPEMBE.ORG websitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir. | © 2014 erdemly. Her hakkı saklıdır.