Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Haklarına Erişimde Engeller ve Mücadele

cinsel-saglik-ve-ureme-sagligi-haklarina-erisimde-engeller-ve-mucadele (1)Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nın sekiz üniversiteyle ortak düzenlediği Sağlık Hakkına Sınırsız Erişim: Toplumsal Değişim İçin Disiplinlerarası Yaklaşımlar – Towards a Right to Health Without Borders: Interdisciplinary Approaches For Social Change isimli ve sağlık hakkı mücadelesinde ulusal ve uluslar arası alanda aktif çalışanlar kişilerin katıldığı kurs kapsamındaki cinsel ve üreme sağlığı hakları başlıklı derste “Cinsel ve üreme sağlığı haklarına erişimde engeller ve mücadele” konulu oturumda bu alanda çalışmaları olan STK ve demokratik kitle örgütleri temsilcileriyle görüşmeler yapıldı. İngilizce olarak gerçekleştirilen oturumda Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği’nden Erdem Gürsu derneği ve bu alandaki çalışmaları aktardı. cinsel-saglik-ve-ureme-sagligi-haklarina-erisimde-engeller-ve-mucadele (2)Grup çalışmasında farklı ülkelerden katılımcıların derneğin faaliyetleri, LGBTİ’lerin sık karşılaştıkları cinsel ve üreme sağlığı sorunları ve dernek olarak bu sorunları çözmek için yapılan çalışmalar, eylemler ile ilgili soruları yanıtlandı. Yaşanılan sorunlar ışığında BM’den hangi hakların talep edilmesi gerektiği ve eylem önerileri üzerine sohbet edildi.

sweden SIYAHPEMBE.ORG websitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir. | © 2014 erdemly. Her hakkı saklıdır.