Çocuk Hakları Örgütleriyle Ankara’da Buluştuk

Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği ile Kaos GL Derneği’nin ortaklaşa yürüttüğü, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen “Yasal Eşitlik için Sivil Diyalog” projesi kapsamında 15 Mayıs tarihinde Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği (ÖZGE-DER)’nin ev sahipliğinde Ankara’daki çocuk hakları alanında savunuculuk yapan çeşitli sivil toplum örgütlerinin katılımıyla çocuk hakları kavramı ve konseptini farklı açılardan ele aldık.

20150515_151813Tarlabaşı Toplum Merkezi’nden Ceren Suntekin’in sunumuyla başlayan toplantıda Suntekin eğitim sistemini heteronornatif ve cinsiyetçilikten nasıl ayıklanabileceğine dair somut örnekler üzerinden deneyim aktarımda bulundu. Suntekin’in ardından Erdem Gürsu “LGBTİ çocuklar” başlıklı sunumu ile cinsel kimlik çeşitliliğinin çocukların gelişim süreçlerinde ne gibi durumlar yarattığı ve bunlarla ilgili olarak aile ve okulun üzerine düşen sorumluluklardan bahsetti.

Toplantının son bölümünde ise bu alanda çalışan sivil toplum örgütleri olarak ortak haberleşme ve dayanışma ağı üzerine neler yapılabileceği tartışıldı. Somut öneriler üzerinden bir dayanışma çalışması başlatılması hususunda ortaklaşıldı.

20150515_164923


Post comment

Your email address will not be published.

sweden SIYAHPEMBE.ORG websitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir. | © 2014 erdemly. Her hakkı saklıdır.