Ekogenç’in Kapatma Davası Sona Erdi

Gençlik ve Ekoloji Derneği’nin 4. duruşmasında fesihe ilişkin davanın reddine karar verildi.

4. duruşması gerçekleşen Ekogenç hakkındaki kapatma davasına Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği ve Kaos GL Derneği avukatları da katıldılar. Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği hukuk danışmanı Aysun Akşehirlioğlu ‘ Örgütlenme hakkı anayasada düzenlenmiş temel hak ve hürriyetlerden olup aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. maddesinde düzenlenen kendini ekogenc-davasi-sona-erdigeliştirme hakkı ve düşünce ifade özgürlüğü ile bağlantılıdır. Bu sözleşmede koruma altına alınmıştır.Temel Hak ve Hürriyetlerin kısıtlanması toplum gerekleri itibariyle ve ölçülü olmak kaydıyla mümkündür. Dosyada toplanan tüm belgeler itibariyle derneğin kapatılması, derneğin feshi Anayasada düzenlenen temel hak ve hürriyetlerin korunmasına ve ölçülük ilkesine aykırı olacağından davanın reddine karar verilmesini talep ederiz.’ ifadeleri ile savunmasını yapmıştır.

Davanın gerekçeli ekli kararında ; ‘cinsel yönelim alanında faaliyette bulunulmasının Türk Medeni Kanunun 56. Maddesine aykırı olması nedeniyle feshine ilişkin davanın reddine karar verildi.

Bir önceki duruşmada ‘şekli sakatlık’ olarak ifade edilen yönetim kurulu yerine yazılan yürütme kurulu ifadesi yargılanma sırasında yönetim kurulu olarak dernek genel kurulu kararı ile değiştirilmiş ve ‘şekli sakatlık’ hususunun da giderilmiş olması bu hususta da davanın konusuz kalması nedeniyle feshine ilişkin davanın reddine karar verilmiştir.

Siyah Pembe Üçgen İzmir ve Kaos GL Derneklerinin müdahil oldukları duruşmada tüzüğünde ‘cinsel yönelim ve yatay örgütlenme’ ibareleri yer alan Ekogenç davayı kazanmıştır. Toplanma özgürlüğü ve siyasete katılma hakkının önündeki engellerin kalkmış olması bir emsal oluşturmakta birlikte LGBTİ örgütler içinde motive edici bir gelişmedir.

Post comment

Your email address will not be published.

sweden SIYAHPEMBE.ORG websitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir. | © 2014 erdemly. Her hakkı saklıdır.