İzmir İleri Yaş Sempozyumundaydık

2. Uluslararası 11. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, Ege Geriatri Derneği, Türk Tabipleri Birliği İzmir Tabip Odası, İzmir Büyükşehir Belediyesi, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın katkılarıyla 21-22 Mart 2018’de İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sempozyumda Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği’nden Berkant Çağlar Türkiye’de LGBT Yaşlılığı alanındaki çalışmalarını sundu.

Sempozyumun bu seneki teması olan ‘Sosyal Dışlanma ve Yaşlılık’ gündemi, ‘Sağlıkta Dışlanma’, ‘Mekan, Algı ve Dışlanma’, ‘Sosyal Dışlanma ile Mücadele ve STK’ların Yaşlının Sosyal Dışlanmasının Önlenmesindeki Rolü’ gibi oturum başlıklarıyla tartışmaya açıldı.

‘STK’ların Yaşlının Sosyal Dışlanmasının Önlenmesindeki Rolü’ başlıklı oturumunda konuşan Berkant Çağlar, alandaki çalışmalarından derlediği sunumunda Türkiye’deki LGBT yaşlıların görünmezliğinin sosyal ve politik koşullarından, LGBT yaşlılık teorilerinden ve Koç Üniversitesi Sosyoloji doktora programı kapsamında yürüttüğü LGBT topluluğunun yaşlılık süreciyle ilgili beklentilerini anlamaya çalıştığı anket çalışmasının ön bulgularını sundu.

Siyah Pembe Üçgen İzmir’in 2012 yılında başladığı “bellek oluşturma çalışmaları” kapsamında yayımladığı sözlü tarih çalışmalarından olan ‘80’lerde Lubunya Olmak’ ve ‘90’larda Lubunya Olmak’ yayınlarının devamında, ‘LGBT Yaşlılığı’ alanındaki kültürel, tarihsel ve gerontolojik literatüre, bellek oluşturma çalışmaları kapsamında katkıda bulunacak.

 

Post comment

Your email address will not be published.

sweden SIYAHPEMBE.ORG websitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir. | © 2014 erdemly. Her hakkı saklıdır.