Konak Belediyesi Yetkililerine Yönelik Eğitici Eğitimi Gerçekleşti

Siyah Pembe Üçgen ve Kaos GL derneklerinin ortaklaşa yürüttüğü “Türkiye’deki Belediyelerin Eşitlik Politikalarının Güçlendirilmesi” projesi kapsamında düzenlenen eğitici eğitimi Konak Belediyesi bünyesinde bulunan müdürlükler, belediye personelleri ve Konak Belediyesi Başkan Yardımcıları ile 4-6 Ekim tarihleri arasında Gümüldür’de gerçekleşti.

Üç gün süren eğitici eğitiminin ilk gününde, Nilüfer Belediyesi Eşitlik Birimi Sorumlusu Ali Sevilen ile Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi Sedef Çakmak, belediyelerin eşitlik çalışmalarına yönelik uygulamalar ve kapsayıcı yerel yönetim örnekleri üzerine sunum yaptılar.

Eğitimin ikinci gününde Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Nazik Işık, Yerel Yönetimler ve Toplumsal Cinsiyet başlığı altında ulusal ve uluslararası mevzuata ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Ardından Prof. Dr. Melek Göregenli ise iki kısımdan oluşan sunumunun ilk kısmında genel olarak ayrımcılık ideolojisinin nasıl oluştuğunu anlatırken ikinci kısımda ise cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine yönelik ayrımcılık ve nefret konularını ele aldı.

 

Son gün, Şişli Belediyesi Eşitlik Birimi’nden Zelal Yalçın’ın sunumuyla başlarken, Siyah Pembe Üçgen Derneği’nden Erdem Gürsu’nun LGBTİ kavramlar ve doğru bilinen yanlışlar sunumu ile devam etti. Ardından Av. Sena Yazıbağlı Gül ise LGBTİ’lerin sorunlarına ilişkin çözüm arayışları hakkında bir sunum yaptı. Eğitimin son oturumda ise Siyah Pembe Üçgen’den Demet Yanardağ’ın kolaylaştırıcılığında belediyeler olarak neler yapılabileceği tartışıldı.

Eğitime katılan Konak Belediyesi çalışanları çalışmaya katılmaktan büyük mutluluk duyduklarını, bugüne kadar doğru bilinen yanlışların düzeltilmesinin Sivil Toplum Kuruluşları ile sahada çalışanlarla mümkün olduğunu tıpkı kadın, çocuk, engelli politikalarında da olduğu gibi tüm dezavantajlı gruplar için yapılan çalışmalarda stratejik önem taşıdığını belirttiler. Konak Belediyesi Başkan Yardımcısı Celil Durdu ise “Hayatımı hak mücadelesi içersinde dezavantajlı grupları destekleyerek geçirdim. Samimiyetle ifade etmeliyim ki üç günün sonunda LGBTİ meselesini neden bugüne kadar farkedemediğimiz, üzerine çalışmadığımız üzerinden kendime özeleştiri verdim. Yerel yönetimlerin daha etkin olarak eşitlik politikaları üretmesi ve desteklemesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Eğitimin son gününde yapılan ortak forumdan çıkan öneri ve kararlar ise şöyle:

Bu 3 günlük eğitimdeki tüm sunumlara ilişkin bir bilgilendirici el kitabı çıkarılmasına ihtiyaç olduğu, böylelikle daha fazla insana ulaşabileceği belirtildi.

LGBTİ aktivistleri tarafından Belediye çalışanları arasında açık kimlikli LGBTİ çalışan ve stajyerlerin olmasının önemine dikkat çekildi. Belediye içerisinde LGBTİ’lerin görünür olmasının ön yargıyı azaltmanın yollarından biri olduğu aktarıldı.

Belediye’lerin toplumsal eşitliğin tahsis ve tesis edilmesine yönelik faaliyetlere ağırlık verilmesinin gerekliliği vurgulanarak, Konak Belediyesi’nin bu çalışamalar kapsamında bir Eşitlik Birimi’nin olmasının oldukça iyi sonuçlar getirebileceği belirtildi.

Bu alandaki farkındalık çalışmaların sürekliliğinin sağlanabilmesi için Semt Merkezlerinin kullanılmasına yönelik düzenlemeler yapılabileceği görüşü iletildi.

Birinci basamak aile hekimliği, cinsel sağlık tarama testleri gibi sağlık hizmetlerinden LGBTİ vatandaş ve mültecilerin cinsel kimliğine yönelik ayrımcılık yaşamadan yararlanabilmesi için ortak çalışmaların bir an evvel başlatılması gerekliliği üzerinde duruldu ve karşılıklı karar birliğine varıldı.

Eğitici eğitiminin tamamlanmasının ardından bir sonraki adımda katılım gösteren müdürlüklerin çalışanlarına ilişkin eğitimler devam edilecek.

“Türkiye’deki Belediyelerin Eşitlik Politikalarının Güçlendirilmesi” projesi neyi amaçlıyor?

Kaos GL ve Siyah Pembe Üçgen tarafından ortaklaşa yürütülen projede İzmir’de Konak Belediyesi ve Ankara’da Çankaya Belediyesi yetkilileri ve çalışanlarına yönelik LGBTİ haklarına ilişkin çalışmalar yürütülmektedir.

Avrupa Birliği ile İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı (SIDA)’nın finansal olarak desteklediği proje LGBTİ’lerin Türkiye’de en savunmasız ve en az temsil edilen gruplar olduğu gerçeği göz önüne alındığında, sivil toplum katılımı için iki temel ön şartı bir araya getiriyor: bilinç yükseltme ve kapasite geliştirme. Bu sebeple proje Çankaya ve Konak Belediyeleri’nin üst düzey ve orta düzey yöneticileri ile birlikte belediye çalışanlarına yönelik insan hakları eğitimleri yoluyla yetkililerin kapasitelerini artırmayı amaçlamakta ve LGBTİ vatandaşlar ve mültecilerin ihtiyaç ve taleplerine ilişkin bilinci arttırmayı hedeflemektedir.

Post comment

Your email address will not be published.

sweden SIYAHPEMBE.ORG websitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir. | © 2014 erdemly. Her hakkı saklıdır.