LGBTİ İnsan Hakları ve Trans Farkındalık Buluşması

Siyah Pembe Üçgen tarafından 22 Kasım 2017 Çarşamba günü düzenlenen “LGBTİ Hakları ve Trans Farkındalık” paneli kapsamında LGBTİ’lere yönelik gerçekleşen hak ihlalleri, ihllalere ilişkin izleme çalışmaları, özel sektörde cinsel kimlik politikaları, transların siyasete katılımı ve Türkiye’de yaşayan LGBTİ mültecilerin durumuna ilişkin konular ele alındı.

İki oturum şeklinde gerçekleşen buluşmanın ilk oturumunda Av. Sena Yazıbağlı Gül, Türkiye’deki yasal mevzuata ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve LGBTİ’lerin yaşadığı hak ihlallerine yönelik vaka örneklerini inceledi. Ardından Erdem Gürsu ise toplumsal cinsiyet ve cinsel kimliği dâhil eden bir izleme çalışmasının nasıl yürütülmesi gerektiğinden bahsetti ve Siyah Pembe Üçgen tarafından hazırlanan son üç yıllık dönemi kapsayan LGBTİ’lere yönelik hak ihlallerine ilişkin istatistiki bilgiler paylaştı.

Buluşmanın ikinci oturumdaki ilk sunumu gerçekleştiren Can Alibali ise Türkiye’de oldukça az sayıda olan cinsel kimlik politikaları olan şirketler hakkında bilgiler verirken, özel sektördeki LGBTİ çalışanların eşit şartlara kavuşması için neler yapılabileceğini aktardı. İkinci olarak sunum yapan Sinan Göknur ise Amerika’da yürütülen cinsiyetsiz tuvalet kampanyaları ve buna karşı yürütülen anti-kampanyalardan örnek vererek toplumun ve kamu idarecilerinin LGBTİ haklarına ilişkin toplumsal çözüm odaklı adımlar atmasının önünde ne gibi önyargıların bulunduğunun analizini gerçekleştirdi.

Sonrasında ise Demet Yanardağ, kendi deneyimi üzerinden yerel yönetimlerle nasıl tanıştığını anlatırken transların karar alma mekanizmaları ve siyasete katılımının önündeki engellerin neler olduğunu açıkladı. Son olarak ise Türkiye’de yaşayan bir trans kadın mülteci olan Farah, Türkiye’deki kamplardaki durumlardan, LGBTİ mültecilerinin kimliklerini açıkça yaşamasının önündeki engellerden ve iş, barınma gibi tüm mültecileri ilgilendiren hususların LGBTİ mülteciler için nasıl daha da zorlaştığından bahsetti.

Post comment

Your email address will not be published.

sweden SIYAHPEMBE.ORG websitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir. | © 2014 erdemly. Her hakkı saklıdır.