Onurlu Mücadelemiz Katlanarak Büyüyor

onurlu-mucadelemiz-katlanarak-buyuyor (2)İzmir’de bu yıl onur yürüyüşünün üçüncüsü yapıldı: “Kendi olma mücadelesi asla kaybedilemez işte tam da bu nedenle bugün görülmektedir ki onurlu mücadelemiz katlanarak büyümektedir.”

İzmir’de 14 Haziran’da 3. Onur Yürüyüşü yapıldı. Gökkuşağı Dayanışma Ağı’nın örgütlediği yürüyüş Alsancak Leman Kültür önünden başlayarak İskele’de devam etti.

Gökkuşağı bayraklarıyla yürüyen İzmirli homofobi ve transfobi karşıtlarına İzmir Müzisyenler Derneği, Praksis ve Bandosol da eşlik etti. Yürüyüş akşam 21’de Cosy grubunun konseriyle devam etti.

Gökkuşağı Dayanışma Grubu adına eylemde basın açıklamasını Gözde Demirbilek ve Yağız Samet okudu. Heteroseksizme karşı dayanışma vurgusunun öne çıktığı basın açıklamasının tam metni şöyle:

onurlu-mucadelemiz-katlanarak-buyuyor (3)Stonewall’dan İzmir’e!

“Bugün, İzmir Onur Yürüyüşü’nün üçüncüsünü de sizlerin desteğiyle gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Burada bulunan herkesi; homofobiye, transfobiye, heteroseksizme ve cinsel tahakkümün her türlüsüne karşı dayanıştığı ve bizlerle birlikte olduğu için gönülden selamlıyor ve tebrik ediyoruz.

“1969 yılında yaşadıkları şiddet ve ayrımcılığa karşı lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve intersekslerin çıkardıkları Stonewall ayaklanmasının yıl dönümüne denk gelen tarihlerde dünyanın bir çok yerinde yıllardır Onur Yürüyüşleri gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de ise Onur Haftası adıyla 1993 yılından bu yana çeşitli etkinlikler ve yürüyüşler gerçekleştirilmektedir. İzmir de ise son üç yıldır bu onuru yaptığımız yürüyüşle kutlamaktayız.

“Burada kastedilen onur, kişinin kendisi oluşunun, kendi varoluşundan utanmayışının, onurudur.

“Onurlu mücadelemiz katlanarak büyüyor!”

“Kendi olma mücadelesi asla kaybedilemez işte tam da bu nedenle bugün görülmektedir ki onurlu mücadelemiz katlanarak büyümektedir.

“İnsanın kendisini hissettiği cinsel kimlik yerine hangi cinsel kimlikte yaşayacağı ne ailesinin, ne arkadaşlarının, ne eğitimcilerin ne de terapistlerin tayin edeceği bir husustur. İnsanların cinsel kimlikleri dedikodu, alay, magazin malzemesi veya araştırma konusu değildir. Kişilerin varoluşunu bir özenti ya da geçici bir heves varsayarak ayrımcılık ve nefret üretmenin herhangi bir kabul edilebilir gerekçesi olamaz. Asıl sorgulanması gereken kimlikler değil, cinsel kimlik çeşitliliğini kabul etmeyi reddeden ve her türlü kimlik çeşitliliğini de aynı bakış açısıyla görmezden gelenlerin patolojisidir.

“Eşcinsel, biseksüel, trans ve intersekslerin toplumda görmezden gelinmesi, tektipleştirilmesi ya da zorla bir gruba dahil edilmeye çalışılması, gerçekleri görmemekte ısrar etmektir ve ikiyüzlülüktür.

“Eğer bizler görünmez kalsaydık, toplum ikiyüzlü kalmış olacaktı ve buna izin veremezdik.

“İnsanların birbirlerini farklılıklarına rağmen değil tam da bu farklılıklar yüzünden sevdiği başka bir dünya mümkün.

onurlu-mucadelemiz-katlanarak-buyuyor (1)“Hoşgörüsüzlüğe karşı kolektif bilinçle dayanışma!”

“Bu dünya tahayyülünde devletlerin vatandaşlarına, ailelerin çocuklarına, öğretmenlerin öğrencilerine, dostların dostlara; kısacası kişilerin birbirlerine karşı ödev ve sorumlulukları vardır. Hayattayken ve yan yanayken her türlü farklılıklarıyla birbirimizi kabul etmeye ve birbirimizin hak ve özgürlüklerine saygı göstermeye ihtiyaç vardır. Cehalet, önyargı ve hoşgörüsüzlükten dolayı eşcinsel, biseksüel, trans ve intersekslerin öldürülmesine, dünyanın sadece kendilerinin görmek istediği gibi olduğu gerçeğine ters düşen her kanıtı yok etmeyi isteyen hoşgörüsüz insanlara karşı kolektif bir sorumluluk bilinciyle ancak bu şekilde dayanışabiliriz.

“Bugün buradayız çünkü umut ediyoruz ki, bizim birbirimizden aldığımız cesaret güç ve sevgi ile hayal ettiğimiz dünya başka insanlara, belki de hayal değil gerçekten mümkün kılabildiğimiz başka bir dünyaya açılacak.

“Sözlerimizi bitirirken bugün buraya gelen, şu ya da bu sebeple gelemeyen ama tüm kalbiyle aramızda olan herkese destekleri ve gösterdikleri dayanışma için tekrar teşekkür ederiz.”

Haber: Semih Deniz / Kaos GL

sweden SIYAHPEMBE.ORG websitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir. | © 2014 erdemly. Her hakkı saklıdır.