Queer Şifa Kampı’nın İkincisi Başvurularınızı Bekliyor!

Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği olarak insan hakları savunucularının psiko-sosyal olarak desteklenmesi ve hak savunucularının güvenlik kapasitesinin arttırılması amacıyla ilkini geçen sene düzenlediğimiz “Queer Şifa Kampı”nın ikincisini bu sene 18-21 Eylül tarihleri arasında İzmir’de düzenlemekteyiz. Dört günlük bir eğitim çalışması olarak kurgulanan kamp öncelik toplumsal cinsiyet/LGBTİ hakları/queer alanında faaliyetler yürütmekte olan hak temelli sivil toplum örgütlerinde çalışmalar yürüten insan hakları savunucularına olmak üzere herkesin başvurusuna açıktır.
Queer Şifa Kampı tamamen bir sosyal sorumluluk projesi olarak tasarlanmış olup, herhangi bir kazanç ve kar amacı güdülen bir çalışma değildir. Tüm atölye yürütücüleri ve kampın tasarım ekibi bu çalışmada gönüllü olarak yer aldı.

Neden böyle bir kamp düzenliyoruz?
Türkiye’de insan hakları savunucuları farklı türden baskılar altında çalışmakta ve zamanla bu baskı savunucu kişiyi ya da yürüttüğü savunuculuk faaliyetini sekteye uğratmaya başlıyor. Önemsenmeyen ve kalıcı olarak düzeltilmeyen bu baskılar, sonrasında depresyon, çaresizlik ve tükenmişlik gibi çeşitli psikolojik durumlara yol açıyor. Açıkca kabul etmek gerekir ki savunuculuğunu üstlendiği gruba/topluluğa faydalı olabilmesi için savunucunun öncelikli olarak kendi sağaltımı/şifalanması (healing) ve ruh hali konusunda çeşitli tedbirler alması lazım. Türkiye’de insan hakları savunucuları genellikle çok fazla çalışmakta, çok az dinlenmekte, kendi kişisel ihtiyaçlarını göz ardı etmektedir. Aynı zamanda genellikle toplumsal destek de kısıtlı kalmakta ve yeterli olmamaktadır. Hak savunucusu kişilerin psiko-sosyal destekten yoksun ruh halleri ilerleyen süreçlerde bireysel ve örgütsel bir güvenlik açığına yol açmaktadır. Bu nedenle bu kamp çalışması ile insan hakları savunucularının psiko-sosyal olarak desteklenmesini ve bu desteği nasıl devam ettirecekleri hususunda paylaşımlarda bulunmak suretiyle kişisel ve örgütsel güvenlik stratejilerine destek olmayı amaçladık.

Kamp içerisinde ne gibi atölyeler olacak?
Queer Şifa Kampı’nı tüm Türkiye’den yaklaşık 30-40 kişiden oluşan insan hakları savunucularının katılacağı 4 günlük bir eğitim kampı olarak tasarlanmış olup,
– Travma ile mücadele teknikleri
– Şiddetsiz iletişim antrenmanları
– Öz savunma çalışmaları
– Kişisel rahatlama, yoga ve meditasyon
alanlarına yönelik atölye çalışmaları yapılacaktır.

Nasıl Katılabilirsiniz?
Queer Şifa Kampı Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği’nin İnsan Hakları Savunucuları için Psikososyal Destek ve Güvenlik Eğitimi çalışmaları altında gerçekleşmekte olup, Sivil Düşün AB Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır. Kamp başvurusu İzmir’den veya diğer illerden tüm katılmak isteyenler için bir başvuru formu yoluyla yapılmaktadır.

Kampa katılım için son başvuru tarihi: 2 Eylül 2017 saat 18:00
Form için tıklayınız: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf84VLBcHH4qOOFqqb-HDLcfsKYaTFerT6-Va-nOtOYbNO7fQ/viewform

Tümü ücretsiz olan eğitimlere katılım başvurusunu yapmak ve/veya yol, yemek ve konaklama masraflarına destek talebinde bulunmak için formun mutlaka doldurulması gerekmektedir.
Queer Şifa Kampı’nın Başlangıç Tarihi: 18-09-2017
Queer Şifa Kampı’nın Kamp Bitiş Tarihi: 21-09-2017
Toplam süre: 4 gün
Katılımcıların 4 günün hepsine katılması gerekmektedir. Queer Şifa Kampı, öncelikli olarak toplumsal cinsiyet/LGBTİ/queer alanında savunuculuk yürüten kişiler olmak üzere herkesin katılım için başvurusuna açıktır ve katılımcılar sınırlı kontenjan göz önünde bulundurularak bu başvurulardan katılımı uygun olarak değerlendirilmiş ve bu şekilde geri dönüş yapılmış kişilerden oluşacaktır. Bu formu doldurmuş olmanız kampa katılımınızın onaylanmış olduğu anlamına gelmemektedir. Kamp, İzmir’de gerçekleşecek olup ayrıntılı mekan bilgisi katılımı onaylanan kişilerle daha sonra paylaşılacaktır.

Post comment

Your email address will not be published.

sweden SIYAHPEMBE.ORG websitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir. | © 2014 erdemly. Her hakkı saklıdır.